Betegnelsen Lohan Hands stammer oprindeligt fra sanskrits-ordet "Arhat", der betyder ”den værdige” og hentyder til 500 af Buddhas mest betroede disciple, hvoraf de 18 bosætter sig i Kina - flere århundreder før Boddhidarma underviser munkene i Shaolin templet. Disse 18 Luohan møder stor åbenhed og udbreder kendskabet til Buddha´s lære i Kina. Stillet overfor kinesernes store interesse i Buddhas lære er det sandsynligt, at Boddhidarma opkalder QiGong øvelserne efter de 18 Luohan, som en gestus til og som en anerkendelse af kineserne. I overført betydning kan vi kalde de 18 Lohan Hands eller "Luohan Gong" for ”de 18 øvelser til forøget meditativ bevidsthed”.


Luohan Gong er et komplet QiGong system, hvor vi finder selve svaret på mange af de problemstillinger, velfærdslidelser og sygdomme, som vi er udfordret af i vores moderne tilværelse.
Disse øvelser er så enkle, at de kan læres af alle uanset alder, køn og fysisk/ mental formåen. Et minimum af 15-20 minutters daglig træning er nok til at høste store resultater både fysisk, mentalt og spirituelt.​

Meditation er noget, der opstår helt spontant. Egentlig er der ikke noget du kan gøre for at opleve den dybe autentiske meditation, fordi meditation i virkeligheden er din naturlige tilstand. Pga. sindets støj er vi bare ikke opmærksomme på den. De fleste der sætter sig ned for at meditere oplever at blive overmandet af tankemylder, indre uro og mindset, der blokerer for den direkte meditative fordybelse.

 

QiGong er meditation eller stilhed i bevægelse, der vækker den iboende tilstand af afslapning, energi og vitalitet i sindet og i kroppen. Her er de 18 Lohan Hands en stor gave til os mennesker. De har hjulpet 1000-vis af udøvere, inklusive mig selv, til at genfinde roen, vitaliteten, styrken og energien, hvor opmærksomheden kan rettes mod stilheden der er tilstede hele tiden "bag" alle fænomener. QiGong er derfor velegnet til nærværs- eller mindfulness-træning, netop fordi træningen bliver meget nærværende, fysisk og konkret.

Zen-buddhismen har rødder i Shaolin Traditionen med Boddhidarma som grundlægger og repræsenterer en jordnær, praktisk samt meget enkel spirituel lære. Der er fokus på at være tilstede i nuet. Ved "at leve nuet" kan vi finde dybere meditative tilstande, uanset hvad vi foretager os. Men Zen eller "No Mind", som det også kan kaldes, er noget der i virkeligheden er ret vanskeligt at tale om og det er kun gennem træning og atter træning samt dagligdagens direkte tilgang til at være tilstede her og nu der gør at Zen kan blive forstået. For munkene i Shaolin templet bliver QiGong, KungFu og meditation en vej til direkte tilstedeværelse og spirituel oplysning. 

Læs mere om min lineage i relation til Luohan Gong.

​​18 øvelser til forøget meditativt nærvær samt fysisk og mental sundhed

​På det tidspunkt var Boddhidarma allerede en mester, der var indviet i Buddhas lære og som fik stor betydning for Shaolin Templet, som allerede var veletableret på daværende tidspunkt. 
Boddhidarma opdager, at munkene i templet, som bruger mange timer dagligt på stille-siddende meditation og studie i de klassiske skrifter, mangler både vitalitet og 
styrke. De falder ofte i søvn under meditationen.​


Efter 9 års meditation uden afbrydelse i den nærliggende klippehule grundlægger Boddhidarma det, der betragtes som Shaolin traditionens 3 fornemste skatte:

> QiGong

> KungFu

> Zen.


De 18 Lohan Hands eller Luohan Gong er den første QiGong form, som udvikles i og omkring Shaolin Templet. De er ca. 1500 år gamle. Inspirationen til disse unikke strækøvelser stammer fra yoga asanas, observationer fra naturen samt en indsigt i dyrenes måde at bevæge sig på i naturen.


Dette system er et sæt bestående af blide strækøvelser, hvor du effektivt masserer alle kroppens muskler, led, bindevæv, meridianbaner og kroppens vitale organer - nærmest som en dans med stilhed i hver en bevægelse, der effektivt løsner blokeret eller stagneret energi. Åndedrættet bliver dybere, mere afslappet og blodet iltes langt bedre. Meridianbanerne renses og du opnår en bedre balance mellem de 2 komplementære livsprincipper - i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) kaldet "yin og yang".


Flowing Breeze Swaying Willows. I tilknytning til de 18 Lohan Hands bruges en anden øvelse, der er i en kategori for sig selv (-de selvmanifestrede bevægelser: "Zi Fa Dong Gong"). Denne specifikke øvelse kaldes "Flowing Breeze Swaying Willows" og øvelsen giver adgang til kroppens dybere energi-reservoir - du guides ind i en mere direkte interaktion med livsenergien.


De 14+2 varianter er et sæt enkle og klassiske øvelser der effektivt supplerer de 18 Lohan Hands, så livsenergien styrkes og harmoniseres i kroppen. 


De 18 Lohan Hands - "Sub Bak Luohan Sau"
Det er nok de færreste, der forestiller sig, at den hårde Shaolin KungFu stil, som har inspireret en hel verden af kampkunst-udøvere, stammer fra et sæt blide QiGong strækøvelser. Disse 18 QiGong øvelser kaldes for de "18 Lohan Hands" eller slet og ret "Luohan Gong".

De er 1500 år gamle og fra en tid, hvor den legendariske indiske munk - "Boddhidarma" rejste rundt i Kina, for til sidst at slå sig ned i egnen ved det nordlige Shaolin Tempel i Henan provinsen. 

QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h