3 Treasure´s QiGong 

​QiGong form for begyndere og øvede

til fysisk vitalitet, mental styrke og spirituel fordybelse 

BEMÆRK: alt udsolgt. Vi har oprettet en venteliste.

​Sted: Øsal Ling, Tibetansk Buddhistisk Center i Århus, Fredensgade 39, 8000 Århus.
​Tid: Lørdag den 4. november kl. 14-17.30 samt søndag den 5. november kl. 10.00-16.00
​Pris: 800 kr. / early bird senest 8. oktober - 500 kr. 

Inkl. undervisnings-video samt te, kaffe og snack. Tilmeldingen er først gældende fra det øjeblik, hvor vi har modtaget et depositum på minimum 250 kr. Et eventuelt rest-beløb overføres senest tirsdag den 24 oktober.


”De 3 skattes energikunst”

3 Treasure´s QiGong er en helt unik QiGong-form, som på samme tid både er kraftfuld, nænsom og harmoniserende. Serien består af bevægelser, der er sammensat som et glidende flow, hvor den ene bevægelse afløses af den næste. Denne særlige QiGong-form styrker strømmen af livsenergi gennem kroppens 3 kraftcentre - de 3 Dan-tien (det lavere Dan-tien, det miderste Dan-tien samt det højere Dan-tien) masserer muskler, bindevæv og led samt forøger dit velvære.

Den forøger bevidstheden om kroppens livsenergi særligt gennem center-kanalen, som forbinder de 3 Dan-tien. De "3 skatte" referer endvidere til noget helt centralt i traditionel kinesisk medicin - nemlig Jing (livsessens), Qi (livsenergi) samt Shen (bevidsthed). Derfor undervises du også fra bunden af både mht. praksis og teori.

Dette gør denne form særligt velegnet til mennesker, der ønsker at arbejde med eller som allerede arbejder med healing, massage, meditation, klarsyn, psykoterapi og Access Bars etc.


Som kursist får du adgang til en træningsvideo og lydfil,

så du kan nemt kan udføre øvelsen i din hverdag. m.m.


På kurset indøves og trænes de specifikke bevægelser af

formen både hver for sig og i sammenhæng. Derudover

gives der lidt teori og den nødvendige baggrunds-viden

for at kunne udføre øvelserne med størst muligt udbytte: 


> HuaGongFu - kinesisk livsvisdom

> Det indre smil

> Det inducerede Qi-flow - "Flowing breeze swaying willows" 

Klappe-meridian-øvelse

> Dybdeafspænding og siddende meditation


QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h

Skab de energimæssige forandringer du drømmer om nu: 


​√ Du lærer at vække det balancerede

   Qi-flow, som effektivt styrker dit forsvar mod

   sygdomme og lidelser samt eventuelt lindre

   allerede eksisterende skavanker og lidelser.


√ Du lærer at tage et sikkert og solidt afsæt i

   dig selv og dine ressourcer.


√ Du lærer at trække vejret dybere, mere

   afslappet og opmærksomt, så du kommer ned

   i gear og samtidigt kan finde glæden i det der er.


√ Du bliver bedre til at lytte indad til dine

   kropssignaler. 


√ Du bliver bedre rustet til at håndtere vanske-

   lige situationer og bevare den indre ro, især når

   du er udfordret.


Du lærer at stå og virke ud fra din power.