Artikel PRANA magasinet december 2016

Artikel "Magasinet Liv og Sjæl", nr. 4 august-september 2017. Følg linket her.

Interview med KanalRoskilde maj 2017

Klik her.

QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h