Kort om Bevægelseskunsten QiGong

I mange forskellige kulturer har kunsten at regulere åndedræt, krop og sind været

brugt som et helsessystem og spirituel praksis. I Kina kaldes denne kunstart under

en fælles betegnelse for "QiGong" (Chi Kung). "Qi" (Chi) betyder "livsenergi" eller

"åndedræt" og "Gong" hentyder til den "færdighed", der bringer livsenergien i et sundt

og harmonisk flow. En harmonisk og sund livsenergi formidler en dybere overall balance i krop og sind.

QiGong eller Qi Gong er en bevægelseskunst, der indrager både det bevidste åndedræt og den vågne opmærksomhed. Øvelserne består for det meste af blide meditative stræk, hvor vi arbejder alle muskelgrupper igennem, strækker og vedligeholder bindevævet samt masserer meridianbanerne og de indre organer. Vi frigør hurtigt endorfiner i blodet og åndedrættet bliver dybere og mere afslappet. 


QiGong er flere tusinde år gammelt og før i tiden var den kun forbeholdt kejsere, generaler og få udvalgte, men efter kulturrevolutionen i Kina har den vundet større og større udbredelse i hele verden.

QiGong så dagens lys, da vise mestre, gennem nøje iagttagelser af naturen og ud fra en dyb indsigt i deres legemers energi-struktur og funktionalitet, udviklede metoder til opretholdelse af fysisk, følelsesmæssig, mental og spirituel sundhed. QiGong er afprøvet ​på mange mennesker over lang tid. Den er en grundlæggende del af den kinesiske kultur og har fået en stor afsmittende effekt indenfor filosofi, traditionel medicin, poesi, musik, maleri, kalligrafi samt krigs- og kampkunst. 

I Kina optræder QiGong hovedsageligt i fem forskellige skoler: Medicin, kampkunst, taoisme, konfucianisme og buddhisme. Men der kræves ikke et særligt trossystem eller religiøs overbevisning for at kunne praktisere QiGong - kun åbenhed og den tid, som du sætter af til din praksis. I min undervisning...

Den QiGong, jeg underviser i, er hovedsagelig orienteret omkring medicin og spiritualitet, hvor kampkunst spiller en sekundær betydning. Med medicin menes en praksis, som vækker kroppens selvhelbredende egenskaber bl.a. gennem bedre blodcirkulation, iltning af kroppens celler samt cirkulation af livsenergi (Qi). Via QiGong kobler vi til noget, som jeg kalder for Integreret Energimedicin. Det er et værktøj til at forstå og iagttage ubalancen eller den energimæssige forstyrrelse bag de fleste lidelser. Der undervises specielt i Integreret Energimedicin på vores QiGong Instruktør uddannelse samt på udvalgte workshops og i vores QiGongZen Online Akademi.


Det spirituelle har en tilsvarende stor vægtning i min undervisning, ikke mindst på vores intensive forløb QiGong Trainee samt på vore QiGong Instruktør uddannelse. Med spirituel menes at vi gennem QiGong aktiverer kroppens tre skatte Jing (fysisk krop og kropsvæsker), Qi (livsenergi og vitalt åndedræt) samt Shen (bevidsthed eller sind) for at højne vores energi- og bevidsthedsniveau i kroppen. Spirituel QiGong hjælper os til at opretholde et bedre overall meditativt nærvær samt mindful og bevidst deltagelse i hverdagen. 


Selvom mine workshops og uddannelse ikke direkte tager udgangspunkt i kampkunsten, har den alligevel sin berettigelse. Hvor de blide, enkle og meditative bevægelser i QiGong samarbejder med Qi og opbygger den indre styrke, bruger jeg også øvelser i min undervisning, der både udvikler den indre såvel som den ydre styrke. Øvelserne kender vi som fysisk og psykisk selvforsvar. Den bedste træning opbygger den indre styrke først og senere hen opbygger den ydre styrke. 

QiGong og Tai Chi Chuan er ikke en slags mirakel-kur, der giver dig et "quick-fix" og løser alle dine problemer på 2 uger! Til gengæld er QiGong så enkelt og nemt at lære, så alle der har interesse for det, kan få stort energi-mæssigt udbytte af kun 15-20 min. daglig træning. Du kan opnå store resultater, glæde og udbytte gennem vedholdende træning. Du vil opleve bedre centrering, større klarhed samt du får mere energi og styrke til at nå de mål, du sætter dig. Du holder dig sund og rask og hvis du allerede skulle være udfordret med en skade er QiGong fantastisk som genoptræning etc.


Læs mere om mine workshops, foredrag og online forløb her. QiGong på Aftenskolen i Greve.
Du finder mit QiGong Grundmodul her, som enten kan tages for sig selv 
eller i tilknytning til et længervarende forløb. Det finder sted i Roskilde forår / Roskilde efterår

eller Århus. 

Læs også min gratis E-bog - "De 10 oftest stillede spørgsmål om QiGong".Jeg hedder Lars Christian Schmith og er passioneret QiGong udøver. Det har jeg været 

siden 1982. Jeg underviser fulltime og jeg er overbevist om, at QiGong er kommet for at blive

en af det 21. århundredes største opdagelser i vores del af verden.

Min egen erfaring med QiGong samt meget af den videnskabelige dokumentation, der findes i dag, 

understøtter min overbevisning. Det er mit største ønske at udbrede kendskabet til QiGong, så

flest muligt mennesker kan få glæde af denne fantastiske bevægelsesmeditation. Læs mere her.


Tilmeld dig min nyhedsmail 

og modtag GRATIS E-bog, video´er med QiGong øvelser m.m.​ Klik her.

Udtalelser om min undervisning i QiGong


Øvelserne er fantastiske. Fin balance mellem teori og praksis".                                                                                       - Annette Olsen

                                 

​"Kan varmt anbefales! Jeg startede september 16 på AOF da jeg ville gøre noget godt for mig selv. Tænker at jeg aldrig stopper igen. Er til gengæld stoppet hos min kiropraktor. Lars er en fantastisk dygtig, nærværende og sympatisk instruktør. Prøv det!"                 - Preben Skaksen


"Dit milde og stærke væsen der foldede QiGong så inspirerende og nærværende ud lørdag, for så igen søndag, at samle det hele så fint til en gennemskuelig sammenhæng. Tak for det og ikke mindst for mødet med dig".
                                                                 Pernille Undith Michelsen   


"Kære Lars ... Med stor taknemlighed over at være blevet undervist af dig , de energier du er i og underviser i er helt fantastiske..." 
                                                                    - Anita
 Metzdorff


Læs flere udtalelser.

Tilmeld dig min nyhedsmail 

og modtag GRATIS E-bog, video´er med QiGong øvelser m.m.​ Klik her.

QiGong er nemt at lære...

EASY-guide: Velkommen til MindFitness QiGong...

QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h