QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h

Drømmetydning

Afkodning af symboler fra dybere lag i bevidstheden

I de dybere lag af vores bevidsthed, det der af psykologer og andre fagfolk kaldes "underbevidstheden", findes en intelligent vejledning, som igennem vores liv arbejder på at kommunikere forskellige budskaber til "vores bevidste jeg". Dette sker bla. gennem vores drømme.


Drømme har som helhed en vigtig funktion i at rydde op i tanker, sanseindtryk, konflikter, følelser etc. som vi har oplevet i gennem dagen. Uden vores drømme ville vi komme helt ud af balance og blive syge.


I de fleste kulturer gennem tiden har drømmetydning spillet en vigtig rolle i menneskets liv ikke mindst i kriser og livsstadier, hvor der er brug for at tage afgørende beslutninger. Det er her, vi kan trække på en dybereliggende vejledning, som kan hjælpe os til at træffe mere rigtige beslutninger.


Drømmene vejleder fra forskellige niveauer og der kan være stor forskel på, hvilken betydning drømmene har. I nogle tilfælde får vi vejledning fra vores autentiske Selv gennem drømmene.


Sat i relation til bevægelseskunst, meditation og energisystem kan integration af drømmesymboler frigøre energi og vejlede os til at bruge vores ressourcer mere optimalt. 


Når vi fødes ind i denne verden, er alle vores ressourcer helt optimale og vi råder over et nærmest ubegrænset potentiale, som kan komme os til gode i livet, når vi lærer nye ting og udfolder vores evner.

For det meste blokeres imidlertid store dele af dette fulde potentiale gennem opvæksten og undertrykkes. De undertrykte sider af vores natur lever sit eget liv i det underbevidste og vil på et tidspunkt kommunikere budskaber til vores bevidste jeg gennem drømmene, for at vi kan begynde at integrere de tabte ressourcer i vores bevidsthed.


Mange mennesker i tiden er meget udfordrede, går ned med stress, er forvirrede samt mangler den forståelse og styrke i sig selv, der skal til for at håndtere konflikter og tage ved lære af livskriser, der bringer dem videre i livsprocessen m.m. Drømmetydning er et redskab, der kan hjælpe mange i deres udfordringer.​​ Derfor inddrager jeg det i min undervisning.