QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h

Ved denne lejlighed har du mulighed for at få en fornemmelse af, hvordan livsenergien "Qi" arbejder i kroppen. Du får mulighed for at afprøve nogle enkle øvelser, som er typiske for den QiGong jeg underviser i.


Det vil samtidigt også være en aften, hvor du kan få et indblik i de centrale områder, som der undervises i på uddannelsen, både hvad angår praksis og teori.


-Hvorfor er vores uddannelse anderledes end andre QiGong uddannelser i  Danmark og hvordan? 

-Hvad er styrken ved de øvelser du lærer og hvad kan de bruges til?

-Hvad er Integreret Energimedicin?

-Hvordan kommer du selv igang som Instruktør - erfaring og perspektiv

-Fordelene ved Brush-up-kurserne og videregående forløb?


-Mød også elever som allerede er i gang med Trainee. 


Her har du muligheden for at få stillet de mest presserende spørgsmål, som er vigtige for dig at få besvaret her og nu.Medbring venligst løstsiddende og bekvemt tøj, der befordrer bevægelse.

QiGong Trainee er et Intensivt QiGong-trænings-forløb over ca. 3 måneder. Det kan tages som afsæt til selve QiGong Instruktør Uddannelsen (giver merrit til uddannelsen) eller det kan tages uafhængigt af uddannelsen. Det henvender sig til dig der vil noget mere med din QiGong.

QiGong Instruktør uddannelsen er et forløb, der kan tages samlet over 18 måneder. Uddannelsen starter op andet halvår i Roskilde.


- Har du et ønske om at mestre QiGong på et dybere plan?

- Kunne du tænke dig at lære om Energimedicin, hvor du får redskaber
 til at

 kunne se/ iagttage ubalancer?


- Drømmer du om at kunne give den optimale støtte og vejledning
 igennem 

  QiGong?


- Ønsker du at gøre en forskel? - hjælpe andre, voksne, børn og
 unge? 

QIGONG INSTRUKTØR UDDANNELSEN

Den eneste uddannelse i Europa, der

kobler QiGong med Energimedicin m.m.
​168 timers intensiv undervisning inkl. 48 timers online undervisning i unikke QiGong øvelser - nemt at gå til og med fokus på åndedræt, meditationafspænding

integreret energimedicin, anatomi/ førstehjælp samt med et spirituelt twist gennem Østens visdom etc:


  • 18+3 Shaolin Lohan Hands QiGong
  • ​5+5 WuXing QiGong - "De fem elementers QiGong"
  • ​3 Treasure´s QiGong
  • 5  WuQinXi QiGong - "De fem dyrs bevægelses og morskabs QiGong"
  • Kranio Sakral QiGong - del 1 og 2
  • Tai Chi KungFu Basics - enkle øvelser i fysisk​ og psykisk selvforsvar​


ER du parat til at deltage i et udviklende og berigende studiemiljø?


Læs mere om uddannelsesplan her.


GRATIS INTRO - aften

Introduktions aften ang. QiGong Trainee og/ eller QiGong Instruktør Uddannelsen

STED: Helsecenter Roskilde, Glimvej 7, 4000 Roskilde.

TID: Torsdag den 30. august kl. 18.45-21.00

TILMELDING: senest 27. august. Send en sms til Lars: tlf. 22552373