QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h

Lineage tilbage til Shaolin templet og Boddhidarma m.m.


Min tilgang til QiGong, Tai Chi Chuan, healing og meditation bygger på årtiers erfaring.

Jeg har ikke kun haft en lærer. Jeg er så heldig, at jeg har haft mulighed for at studere og lære hos flere forskellige instruktører/ mestre siden 1982 - ikke mindst Master Zhongxian Wu, Professer og Master Yang Yu Bing (fra Beijings Sportsuniversitet) og Roger Wohlitz. Jeg har løbende taget kurser i Traditionel Kinesisk Medicin samt Akupressur og er uddannet Kranio Sacral Terapeut hos Stanley Rosenberg. Jeg har også modtaget undervisning i Breathology (åndedrætsøvelser) af den 4 dobbelte verdensmester i fridykning Stig Severinsen.

​Jeg har bl.a. rejst i Kina for at studere bevægelseskunst og kultur. Det har ført mig til en fjerntliggende landsby, ChenJiaGou ("Tai Chi´ens fødested"), hvor Chen-familien driver en af de mest anerkendte skoler i Tai Chi og Kampkunst i Kina. Her har jeg studeret Tai Chi Chuan hos Master Chen XiaoxingShaolin QiGong og Zen

Jeg har fået meget god undervisning af Sifu Pragata i Shaolin QiGong.

Men min virkelige tilgang til Shaolin QiGong har jeg gennem min nuværende lærer Master Dr. Gaspar Garcia Lopez, som er i lineage med Boddhidarma - en lineage som også inkluderer store mestre som Choy Fook og ​Chan Heung. Denne særlige linage har bevaret og udviklet de 18 Lohan Hands til den form vi kender i dag og har specialiseret sig i den gren af KungFu, der kaldes Choy Lee Fut. Sifu Gaspar er bla. leder af European Luohan Gong Federation og vicepræsident i World Academy Society of Medical Qigong.


De 18 Lohan Hands ("Sub Bak Luohan Sau") blev sammen med Zen buddhismen oprindeligt grundlagt af den indiske munk Boddhidarma ("Da Mo" på kinesisk). Boddhidarma rejste i det 6. århundrede fra Indien til Kina. Allerede da var han en oplyst spirituel mester og kom i audiens hos den daværende kejser, hvorefter han slog sig derefter ned i en egn i Henan-provinsen. Shaolin Templet ligger ved foden af Shaosi-bjerget og det var i dette område Boddhidarma slog sig ned.


I en klippehule mediterede han uden afbrydelse i 9 år. Undervejs blev Boddhidarma bevidst om de fysiske og mentale barrierer, som bliver meget synlige ved længere tids meditation. I sine dybe meditative tilstande, hvor han gik hinsides sindets begrænsninger, fandt han inspirationen til en QiGong-form, som bestod af 18 meditative strækøvelser – de 18 Lohan Hands


​Boddhidarma har ret sikkert været indviet i Yoga asanas fra Indien og studierne i naturen og dyrenes bevægelser sammen med den meditative praksis har haft betydning for tilblivelsen af disse unikke QiGong-former, der både forbedrer udøverens sundhed, velvære, vitalitet samt forankringen i vågent og mindful sind. Det var særligt de 18 Lohan Hands, som hjalp Boddhidarma til at bryde de mentale og fysiske barrierer ved den langvarige siddende meditation.

Senere blev de samme øvelser introduceret for munkene i det nærliggende Shaolin-tempel og ændrede hurtigt shaolin-munkenes tilstand. Nogle udviklede fantastiske evner inden for kampkunst eller healing. 

De 18 Lohan Hands udvikledes med tiden og blev senere til 72 øvelser - derefter til 173. Mange af disse bevægelser og positioner er det vi kender som Shaolin KungFu. 

Et andet effektivt QiGong bevægelsessystem kaldet Yi Jin Jing ("Den led- og muskelforandrende klassiker") bestående af 12 positioner blev også udviklet indenfor Shaolin templets mure.


Den klassiske form af de 18 Lohan Hands er blevet udviklet og forfinet gennem generationer af udøvere og udgør i dag en komplet QiGong form, som helt og holdent tilbyder os moderne mennesker en løsning på mange af de udfordringer vi har i vores travle, anspændte og stressede dagligdag.

I modsætning til hvad man normalt associerer Shaolin med, så er Lohan Hands Shaolin QiGong ikke en hård form - den er meget meditativ, blid og nænsom. Det er en QiGong-form, som de fleste relativt nemt vil kunne lære.Dhyana og Zen

Jeg er meget taknemmelig for også at have mødt nogle spirituelle mestre fra Indien, som har lært mig meget. Igennem de sidste 16 år har jeg ved flere lejligheder mødt Amma (kendt under tilnavnet "The hugging saint") - et møde som har forandret mit liv.

Men det er ikke mindst også mødet med meditationsmesteren Sri Satish Kaku, som har været en stor inspirationskilde i mit arbejde som lærer og instruktør.


AdyaShanti er en nutidig Zen-mester, som jeg har mødt og som også har inspireret mig. Dertil kommer lærere og mestre som har støttet og hjulpet mig i min selvhealingsproces og i et forøget meditativt nærvær:  Ananda Tara Shan, Bjarne Villy Larsen, Eckhart Tolle, Eskild Tjalve, Gangaji, Gina Allan-Evans, H.W.L. Poonja ("Papaji"), Dr. Judith Rajita Cornell, Marco Wijnmaalen, Sri Nisargadatta Maharaj, Lama Tulku Lobsang og Tarajyoti Govinda. 


Mit spirituelle navn "Lobsang Khadro" har jeg modtaget af den spirituelle lærer og Buddhist Gina Allan-Evans. Navnet betyder "visdom-minded skydancer". Det er også af Gina, at jeg har modtaget Kalachakra indvielsen.