MIND-FITNESS IN BUSINESS

Få et uforpligtende tilbud på et foredrag eller undervisnings-session til din virksomhed, forening eller skole. Download folderen her:


Virksomheder

Foreninger

Skoler og instutioner

Meditation giver større sundhed og velvære på alle planer:

 • reducerer stress og angst
 • øger koncentrationsevnen 
 • giver mere energi og centrering
 • styrker immunforsvaret
 • ​dæmper blodtrykket
 • reducerer vrede og frustration
 • forbedrer indlæringsevnen
 • hjælper dig til at bruge dine ressourcer bedre
 • lindrer smerter
 • harmoniserer yin-/ yang-balancen.

Meditation

med QiGong, åndedræts- og afspændingsterapi


 "To vinger af en fugl"

Selve målet med den buddhistiske praksis er bevidsthedens 
opvågnen. Det sammenlignes med en fugl. Uden dens to 
vinger vil den ikke være i stand til at flyve. Den ene vinge kan symboliseres med bevidsthed og visdom, mens den anden symboliseres med ubetinget kærlighed og medfølelse. 
Uden begge vinger er foldet ud, kan den ikke nå sit mål.

QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h

Tilmeld nyhedsmailen og få en GRATIS E-bog med øvelser du kan lave hjemme. Klik her.

"Enhver meditation er en unik oplevelse, som ikke kan forklares verbalt. Du kan kun selv finde din vej til at komme ind i NUETS NÆRVÆR.

Når jeg underviser formidler jeg et "rum", hvor den proces kan finde sted for dig."        

- Lars Christian Schmith

Vi lever i et konkurrence samfund og der stilles store krav til den enkelte. De fleste mennesker ønsker i dag at opnå succes i en eller anden form i deres liv. Men det er umuligt at opnå varig succes uden opmærksomhed, konstruktive og fokuserede tanker.

Gennem mindful meditation lærer du at acceptere, at du ikke altid kan have konstruktive tanker. Meditationen vil på sigt styrke din evne til at generere energiladede kreative tanker, der er en forudsætning for at du kan nå de mål du sætter dig. 


I tusinder af år har QiGong spillet en væsentlig rolle som en del af den spirituelle praksis for at bringe den søgende - yogien, mystikeren eller mesteren i kampkunst i en særlig energetisk tilstand. Meditation opstår spontant og QiGong er et effektivt redskab til at stilne og forberede sindet og kroppen på den dyberegående afspændte og meditative tilstand. ​Derfor indgår QiGong som en naturlig del af undervisningen i meditation.


Selve meditationen er ikke nødvendigvis fravær af tanker, men at møde dét der er med vågen opmærksomhed. Indgriben fra det rastløse, vurderende og analyserende tankesind ophører gradvis, når den mediterende forbliver opmærksom og vågen.


Sindet er nøje forbundet med åndedrættet, og de to udspringer fra det samme bevidsthedspunkt. Når den ene falder til ro er den anden også i ro.

Når sindet er i ro, opstår der automatisk et mellemrum mellem tankerne, der formidler et tomrum af indre stilhed og essens. Dette er vores naturlige tilstand af væren, som også formidler dybere indsigt og afklaring. Tilstanden er altid tilstede i os, men vi mærker den oftest ikke pga. sindets rastløshed og tankemylder. Meditationen vækker evnen til at gå hinsides disse begrænsninger.

Den naturlige tilstand kan kendetegnes ved en total indsigt og en slags vågen ubesværethed. Det er essensen af vores Autentiske Selv. Når først der er en genkendelse af den dybereliggende bevidsthed kan den mediterende forankres mere og mere i denne ubetingede ro og ubesværethed ("Dhyan"), så den også kommer til udtryk i hverdagslivet. Det er målet med meditationen.


Meditationen kræver intet specielt religiøst tilhørsforhold eller at du har et særligt trossystem. Meditationen er en åben og undersøgende indstilling til det der sker her og nu, som alle der ønsker det kan udforske.

Når der mediteres sammen i en gruppe åbnes der for et "rum af væren og indsigt", der har en styrkende effekt på den enkeltes proces. 


Der indgår i undervisningen:

 • åndedrætsøvelser med stor stress-reducerende virkning på krop og sind 
 • meditationens fire grundholdninger både i praksis og teori samt, hvordan du kan stille dig selv et kraftfulgt spørgsmål, der åbner sindet for en dybtgående selv-undersøgelse
 • hjælp til at integrere de oplevelser du får i meditationen og gøre det til en praksis du kan videreføre hjemme


Jeg underviser også i meditation koblet på nogle kreative redskaber. Læs mere her.