Priser fra og med sensommer 2018:

Før: i alt 144 timers undervisning/ NU med i alt 168 timers undervisning - extra supervision, webinarer og live-streaming. 


Grundmodul...............=  1.850 kr. 

QiGong Instruktør

modul 1-5..................=  16.788 kr. 


I alt hele forløbet  

Grundmodul + modul 1-5...... = 18.638 kr.


Brochuren for Århus 2018 er nu klar.


​​​Den eneste uddannelse i Europa, der kobler QiGong med Energimedicin m.m.

168 timers intensiv undervisning i unikke QiGong øvelser - nemt at gå til

og med fokus på åndedræt, meditation, afspænding, integreret energimedicin, anatomi/ førstehjælp. Uddannelsen har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom etc:


Uddannelsen inkluderer endvidere 6 webinar, individuelle sessioner, supervision og sparring med mulighed for praktik. Undervisningsmateriale inkl. video af øvelser og lydfiler med guidede øvelser. Undervisning via live-streaming hver anden lørdag morgen. Deltagelse i et udviklende og berigende studiemiljø samt deltagelse i fælles onlineplatform/ networking etc.


Brochuren er klar medio februar.

​​​​​​​Du vil som deltager først og fremmest praktisere og studere de dybere aspekter af QiGong - det, som vi kalder for "rødderne" eller "fundamentet" i den autentiske "Qi-opbygnings-praksis". 


Hele uddannelsen som certificeret QiGong Instruktør, kan tages på minimum 18 måneder, er opbygget af 6 moduler, hvoraf det første modul er et Grundmodul (QiGong - Breath of Life). Foruden grundmodulet består QiGong Instruktøruddannelsen af i alt 5 moduler. Som en del af undervisningen i QiGong får du bl.a. mulighed for at studere energimedicin - fremtidens medicin.


Uddannelsen er ikke baseret på onlinestudie, men direkte kontakt mellem underviser og elev samt medstuderende, hvorved der opnås den bedst mulige træning og udvikling. Dog vil der være online undervisning (48 timer i alt) i et omfang, der støtter eleven i sin egen træning mellem mødegange. 


Efteruddannelse i form af Brush-up-kurser - uddannelsen giver samtidigt studerende (trainee´s) eller færdiguddannede instruktører mulighed for deltagelse på brush-up-kurser 2-3 gange årligt i f.eks. QiGong, Tai Chi Chuan, Meditation, Energimedicin, Yin-Yang balance og livsstil eller kursus i Strategier til Markedsføring etc. Kurserne er vores egne, men det sker også, at vi inviterer gæstelærere ind fra udlandet. Når du går på uddannelsen eller har gået, kan du deltage på Brush-up-kurser til reduceret pris. Det giver dig friheden til at supplere dit uddannelsesforløb op med indhold, der har din specifikke interesse.

​​​​

Næste Grundmodul: Århus.  Roskilde forår / efterår

QiGong Instruktør Uddannelse: Århus. Roskilde.


QiGong er...

en sundere mere bevidst livsstil 

samt evnen til at samarbejde med livsenergien

v. / Lars Christian Schmith


Du fortjener den bedste uddannelse
Hvis du ønsker at tage en uddannelse som QiGong Instruktør, så er det altafgørende, at du vælger den rigtige uddannelse, fordi du er i færd med at træffe en beslutning, som kan få betydning for resten af dit liv. 

Uddannelsen giver dig alle fordelene ved bevægelseskunst både fysisk og energetisk, følelsesmæsigt, mentalt og spirituelt. Overordnet fokuseres der på tre essentielle aspekter af QiGong - dynamiske QiGong øvelser, spontane QiGong øvelser og QiGong-øvelser i Stilhed. Det er styrken ved dette system og det er af samme grund at mine elever opnår mærkbare og synlige resultater på relativ kort tid. Forløbet er et afsæt til forøget sundhed og til bedre livskvalitet. Du vil indgå i et udviklende og berigende studiemiljø.

Er du klar til at forlade komfort-zonen og tage et kvantespring frem i udvikling?


Uddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af livgivende øvelser, hvor vi kommer hele kroppen igennem, vækker Qi i alle hovedmeridianbaner og gradvis slippes gamle skavanker/ funktionsforstyrrelser etc. Der opbygges efterhånden en fortrolighed med krop og livsenergien i takt med at Qi strømmer mere og mere harmonisk - en fortrolighed og færdighed som du kan tage med dig og bruge på alle områder af livet.


Tilgangen til QiGong i uddannelsen ligger hovedsageligt på to områder: medicin og spiritualitet. Først og fremmest ligger fokuset i uddannelsen på at åbne bevidst til "kroppens tre skatte": "Shen" (bevidsthed), "Qi" (livsenergi) og "Jing" (krop) - gennem et seriøst commitment til den daglige træning opnås denne direkte erfaring i de dyberegående processer og deres samspil i krop, livsenergi og sind, som er nødvendig for at bringe din QiGong til et højere niveau. Kampkunst spiller kun en sekundær rolle og er kun medtaget for at indøve enkle metoder i fysisk og psykisk selvforsvar. Disse øvelser opbygger samtidig fysisk styrke, da det er målet at etablere en optimal balance mellem den indre og den ydre styrke.


Der tilbydes et "rum" og afbræk i hverdagens trommerum, hvor du kan fordybe dig i lige netop de aspekter og områder i relation til bevægelseskunsten, der interesserer dig mest. Lær bevægelseskunst og integreret energimedicin i relation til de allermest gængse og udbredte energetiske funktionsforstyrrelser og fysiske lidelser oppe i tiden. F.eks. stress, uspecifikke smerter, depression og mentale lidelser, ryglidelser, hovedpine, nedsat søvnkvalitet/ søvnbesvær, nedsat sex-lyst/ sexuel sundhed, hjerte-/ kar sygdomme og degenerative skavanker etc. I uddannelsen kan du vælge at lægge dit fokus på et eller flere områder i træningen såvel som i dit selvstudie og synliggøre din proces med den afsluttende opgave.


Bliv blandt de første QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin.


​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Bevægelseskunsten QiGong er ikke "formen" eller kun en bestemt metode til bevægelse, som er en udbredt opfattelse. Essensen af denne smukke kunst som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som "Vejen" eller fuldbyrdelsen af "Tao" ("Dao"). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er "Zen" eller "ikke Sind." Fra denne bevidste tilstand udspringer alle bevægelser.


Uddannelsen fokuserer derfor på kvalitet fremfor kvantitet. Der medtages præcis så mange øvelser, at der er rigeligt med tid til at gå i dybden med den enkelte øvelse.  

Undervisningen på QiGong Trainee og Instruktør udddannelsen er en åben invitation til deltageren om, at fordybe sig og derigennem blive fortrolig med den vågne bevidsthed (som omtalt ovenfor) både i ens personlige praksis og i det der formidles videre til andre, hvis det er det du vil bruge uddannelsen til. Det kan gøre dig til en kompetent og efterspurgt instruktør.   

GRATIS E-BOG

"De ti oftest stillede spørgsmål om QiGong".

KLIK HER

Certificeret QiGong Instruktør Uddannelse​​

​​QiGong Instruktør


Grundmodul: "Breath of Life" 

(giver adgang til modul 1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Modul 1: "Energetic Pathways of Transformation"

Modul 2: "Inner strength and Awaken Heart/ Mind"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Modul 3+4+5:

"Deep level of commitment and the 8 Golden Keys 

of Optimum Qi-flow"

QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h

Tilmeld dig min nyhedsmail og modtag en gratis E-Bog om QiGong

m.m. Klikher.

Har du spørgsmål eller ønsker en ufor-

pligtende snak så send os en besked:

Jeg hedder Lars og har mere end 35 års erfaring - som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 500 workshops, kurser og events siden 2008 - både i indland og udlandet.
Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, og har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds. Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner.


​Gæsteundervisere: Certificeret Krops- og dynamisk psykoterapeut Tina Kirstine Jensen samt Autoriseret Førstehjælpsinstruktør Brian Bärnholdt. Læs mere her.


​​

​​Som QiGong Instruktør uddanner du dig selv:


>  Hvor kroppen og livsenergien

    styrkes gennem indøvelse af

    korrekte positioner i alle øvelser 

>  Hvor du løbende gennem

    uddannelsen vil få konstruktiv

    feedback med råd/ vejledning på dit

    individuelle forløb

>  Hvor du lærer " at være der selv",

    før du formidler videre til andre.

    Undervejs støtter vi dig til at

    finde din helt egen tilgang til

    bevidsthed, krop og bevægelse

>  Hvor du får et dybere kendskab til-,

    direkte erfaring med den traditionelle

    kinesiske medicin (TCM) samt

    filosofien bag øvelserne

>  Hvor du kan foretage et nyt

    kvantespring i livet og i fælleskab

    med andre få tilgang til ny

    bevidsthed/ nye ressourcer

>  Hvor du kan skabe sundhed på

    alle niveauer i dit liv: fysisk, følelses-

    mæssigt, mentalt og spirituelt

>  Hvor du bliver en disponent for sund

    etik og ansvarlighed omkring brugen

    af et kraftfuldt værktøj.
QiGong Instruktør uddannelsen henvender sig til dig, som interesserer sig for bevægelsesmeditation og som er parat til at investere noget i din personlige udvikling, vitale sundhed og livskvalitet. Måske er du alternativ behandler, underviser/lærer, instruktør, sygeplejerske, læge, akupunktør, idrætsudøver, terapeut, coach, healer etc. eller måske er du ambassadør for sundhed og trivsel på en virksomhed og har brug for nye kompetencer. På uddannelsen tilbydes du nogle redskaber, der kan gøre dig til en bedre formidler indenfor dit eget virkefelt.

Du må påregne minimum 350 timers selvstudie (inkl. egen-træning) i løbet af de 18 måneder uddannelsen varer.​Der er mulighed for billig overnatning i Glim/ Roskilde. Kontakt Lars på telefon eller mail.​​

​​​​