Jeg har undervist siden 1997 i Danmark. Sidenhen er min radius ekspanderet til også at omfatte undervisning i Skandinavien, Tyskland og Island.

Min personlige tilgang til at tegne og male er inspireret af glæden ved at være i naturen ​og for at være i kontakt med naturens skabende impulser. ​For mig er målet med den kreative proces at opnå en meditativ tilstand, hvor "billedet maler sig selv" - en tilstand de fleste genkender som at blive så opslugt af noget, at man glemmer tid og sted. Denne tilstand kaldes også for "flow."

Billedkunstner


Jeg er udøvende kunstner og da vi har en kunstnerisk åre i familien, har det altid været naturligt for mig at tegne og male.


Jeg er til dels selvlært og har alligevel været omkring undervisning i klassisk tegning og maling hos anerkendte kunstnere som Ulrik Hoff og Grethe Bagge for at blive inspireret til at udvikle egne teknikker og kreativ udtryksform. Derudover er jeg uddannet som kunstterapeut.

På en rejse til Californien 2009, mødte jeg den visionære kunstner og forfatter Judith Rajita Cornell. Hos hende uddannede jeg mig til Mandala facilitator.

QiGong, Zen og Energimedicin​

 v/ L a r s    C h r i s t i a n    S c h m i t h